Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un uzglabā SIA "4SPA" , kas ir personas datu pārzinis (turpmāk - pārzinis).

1.2. Šīs privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

1.3. Šīs privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kas pārziņa vietnē iegādājas preces vai pakalpojumus.

1.4. Pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus un, cita starpā, apstrādā personas datus likumīgā, godīgā un drošā veidā. Pārzinis var apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Pārziņa savāktie, apstrādātie un glabātie personas dati ir apkopoti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Kopīgojot savus personas datus, datu subjekts piešķir pārzinim tiesības privātuma politikā noteiktajam mērķim vākt, sakārtot, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus datu subjekts tieši vai netieši kopīgo ar pārzini, iegādājoties preces. vai pakalpojumiem vietnē.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par viņa iesniegto datu precizitāti, pareizību un integritāti. Apzināti nepatiesu datu iesniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot pārzinim par jebkādām izmaiņām iesniegtajos datos.

2.4. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešajai personai nodarīti tādēļ, ka datu subjekts iesniedzis nepatiesus datus.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Pārzinis var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:

3.1.1. Vārds un uzvārds;

3.1.2. Dzimšanas datums;

3.1.3. Telefona numurs;

3.1.4. Epasta adrese;

3.1.5. Piegādes adrese;

3.1.6. Bankas konta numurs;

3.1.7. Maksājumu kartes dati;

3.2. Papildus iepriekšminētajam pārzinim ir tiesības vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskajos reģistros.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunktā:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu viņa personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts pārzinim;

f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis uzglabā un apstrādā Datu subjekta Personas datus šādiem mērķiem:

 • drošība un drošība;
 • pasūtījumu apstrāde
 • interneta veikala pakalpojumu funkcionēšanas nodrošināšana
 • klientu vadība
 • finanšu darbība, grāmatvedība
 • mārketings

3.4.1. Datu pārzinis uzglabā un apstrādā Datu subjekta Personas datus saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem un tik ilgi, kamēr ir izpildīts vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • personas dati ir nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika saņemti;
 • kamēr Datu pārzinis un/vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai celt prasību tiesā;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums glabāt datus, piemēram, saskaņā ar grāmatvedības likumu;
 • kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata;
 • izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, beidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datorsistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturēja attiecīgos personas datus vai šos dokumenti ir anonīmi.

3.5. Pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru kompānijām, uzņēmumiem, kas sniedz pārskaitījumu pakalpojumus. Pārzinis ir atbildīgs par personas datu apstrādi. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

3.6. Pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus, veicot organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.

4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3. Datu subjektam ir tiesības mainīt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz tā sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

4.5. Lai īstenotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar interneta veikala klientu atbalsta dienestu info@4spa.lv.

4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), spēkā esošos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

5.2. Pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt datu aizsardzības noteikumus, par grozījumiem paziņojot datu subjektiem caur info@4spa.lv.

 

Sīkdatnes

Sīkfails ir neliels informācijas apjoms, kas tiek lejupielādēts jūsu datorā vai ierīcē, kad apmeklējat mūsu vietni. Mēs izmantojam vairākas dažādas sīkdatnes, tostarp funkcionālās, veiktspējas, reklāmas un sociālo mediju vai satura sīkfailus. Sīkfaili uzlabo jūsu pārlūkošanas pieredzi, ļaujot vietnei atcerēties jūsu darbības un preferences (piemēram, pieteikšanos un reģiona izvēli). Tas nozīmē, ka jums nav atkārtoti jāievada šī informācija katru reizi, kad atgriežaties vietnē vai pārlūkojat no vienas lapas uz otru. Sīkdatnes sniedz arī informāciju par to, kā cilvēki izmanto vietni, piemēram, vai tā ir viņu pirmā reize, vai tā ir bieža apmeklētāja.

Mēs izmantojam šādas sīkdatnes, lai optimizētu jūsu pieredzi mūsu vietnē un sniegtu pakalpojumus.

Veikala darbībai nepieciešamie sīkfaili

Vārds Funkcija Ilgums
_ab Izmanto saistībā ar piekļuvi administratoram. 2 g
_secure_session_id Izmanto saistībā ar navigāciju veikala mājaslapā. 24h
_shopify_country Lieto saistībā ar izrakstīšanos. sesija
_shopify_m Izmanto klientu konfidencialitātes iestatījumu pārvaldībai. 1 g
_shopify_tm Izmanto klientu konfidencialitātes iestatījumu pārvaldībai. 30 min
_shopify_tw Izmanto klientu konfidencialitātes iestatījumu pārvaldībai. 2 w
_storefront_u Izmanto, lai atvieglotu klienta konta informācijas atjaunināšanu. 1 min
_tracking_consent Izsekošanas preferences. 1 g
c Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
ratiņi Lietots saistībā ar iepirkumu grozu. 2 w
grozs_valūta Lietots saistībā ar iepirkumu grozu. 2 w
cart_sig Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 2 w
ratiņi Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 2 w
cart_ver Lietots saistībā ar iepirkumu grozu. 2 w
izrakstīšanās Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 4 w
checkout_token Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
dinamiskā_izrakstīšanās_parādīta_grozā Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 30 min
hide_shopify_pay_for_checkout Lieto saistībā ar izrakstīšanos. sesija
uzturēt dzīvu Izmanto saistībā ar pircēja lokalizāciju. 2 w
master_device_id Izmanto saistībā ar tirgotāja pieteikšanos. 2 g
Iepriekšējais_solis Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
atceries mani Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
Secure_customer_sig Izmanto saistībā ar klienta pieteikšanos. 20 g
shopify_pay Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
shopify_pay_redirect Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 30 minūtes, 3w vai 1g atkarībā no vērtības
storefront_digest Izmanto saistībā ar klienta pieteikšanos. 2 g
tracked_start_checkout Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 1 g
checkout_one_experiment Lieto saistībā ar izrakstīšanos. sesija
checkout_session_lookup Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 3 w
checkout_session_token_<<token>> Lieto saistībā ar izrakstīšanos. 3 w
identitātes stāvoklis Izmanto saistībā ar klienta autentifikāciju. 24h
identitātes stāvoklis-<<token>> Izmanto saistībā ar klienta autentifikāciju. 24h
identitātes_klienta_konta_numurs Izmanto saistībā ar klienta autentifikāciju. 12 w

Pārskati un analīze

Vārds Funkcija Ilgums
_galvenā lapa Izsekojiet galvenās lapas. 2 w
_orig_referrer Izsekojiet galvenās lapas. 2 w
_s Shopify analytics. 30 min
_shopify_d Shopify analytics. sesija
_shopify_s Shopify analytics. 30 min
_shopify_sa_p Shopify analītika saistībā ar mārketingu un ieteikumiem. 30 min
_shopify_sa_t Shopify analītika saistībā ar mārketingu un ieteikumiem. 30 min
_shopify_y Shopify analytics. 1 g
_y Shopify analytics. 1 g
_shopify_evids Shopify analytics. sesija
_shopify_ga Shopify un Google Analytics. sesija
customer_auth_provider Shopify analytics. sesija
customer_auth_session_created_at Shopify analytics. sesija

 

Laiks, cik ilgi sīkfails paliek jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, ir atkarīgs no tā, vai tas ir “pastāvīgais” vai “sesijas” sīkfails. Sesijas sīkfaili darbojas, līdz pārtraucat pārlūkošanu, un pastāvīgie sīkfaili darbojas, līdz beidzas to derīguma termiņš vai tie tiek izdzēsti. Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir pastāvīgi, un to derīguma termiņš ir no 30 minūtēm līdz diviem gadiem no datuma, kad tie tiek lejupielādēti jūsu ierīcē.

Jūs varat kontrolēt un pārvaldīt sīkfailus dažādos veidos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu noņemšana vai bloķēšana var negatīvi ietekmēt jūsu lietotāja pieredzi un mūsu vietnes daļas var vairs nebūt pilnībā pieejamas.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču jūs varat izvēlēties, vai pieņemt sīkfailus, izmantojot pārlūkprogrammas vadīklas, kas bieži atrodas pārlūkprogrammas izvēlnē “Rīki” vai “Preferences”. Plašāku informāciju par to, kā mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus vai bloķēt, pārvaldīt vai filtrēt sīkfailus, varat atrast pārlūkprogrammas palīdzības failā vai tādās vietnēs kā: www.allaboutcookies.org .

Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailu bloķēšana var pilnībā novērst to, kā mēs kopīgojam informāciju ar trešajām pusēm, piemēram, mūsu reklāmas partneriem. Lai īstenotu savas tiesības vai atteiktos no noteiktas jūsu informācijas izmantošanas, ko veic šīs puses, lūdzu, izpildiet norādījumus, kas sniegti iepriekš sadaļā “Reklamēšana pēc uzvedības”.

Neizseko

Lūdzu, ņemiet vērā: tā kā nozarē nav konsekventas izpratnes par to, kā reaģēt uz “Neizsekošanas” signāliem, mēs nemainām savu datu vākšanas un lietošanas praksi, konstatējot šādu signālu no jūsu pārlūkprogrammas.

Izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Privātuma politiku, lai atspoguļotu, piemēram, izmaiņas mūsu praksē vai citu darbības, juridisku vai regulējošu iemeslu dēļ.

Sūdzības

Kā minēts iepriekš, ja vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu vai pa pastu, izmantojot iepriekš sadaļā “Sazinieties ar mums” norādīto informāciju.

Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi uz jūsu sūdzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei vai sazināties ar vietējo datu aizsardzības iestādi.

Pēdējo reizi atjaunināts: 30/08/2023